events

Rietveld Studium Generale: What is Happening to Our Brain?
22 mrt - 24 mrt 2017

Een conferentie-festival verspreid over drie dagen, samengesteld door de gastcuratoren Melanie BuehlerWarren Neidich en André Lepecki, die ieder een programma met lezingen en performances hebben samengesteld.

Locatie
Teijin Auditorium
Voertaal
Engels
Toegang
Museumkaart 3 E / studenten 10,50 / regulier 18 E*
Reserveren

Tickets dag 3

Dag 1 en 2 zijn uitverkocht.

* studenten van de Gerrit Rietveld Academie ontvangen een ticket op vertoon van hun studentenkaart

De cultuur en onze hersenen vormen complexe systemen van beïnvloeding, gezag en verzet. Onze hersenen lijken inmiddels te zijn geïnfiltreerd door de techniek: machines voeren steeds vaker menselijke taken uit op het gebied van taal, geheugen en verbeelding, waarbij onze leerprocessen zijn overgenomen door geautomatiseerde en algoritmische procedés. Wat zijn de filosofische, sociale en politieke consequenties voor onze hersenen en lichamen van deze cognitieve automatisering? Wat gebeurt er met onze subjectiviteit, identiteit en vrije wil?


22 MAART
Melanie Buehler: 'Ugly Feelings: Thinking and Feeling in Contemporary Internet Culture' 

Onze geest werkt, zoals Spinoza al stelde, in het vage en verwarde domein van de verbeelding. Hier komen gevoelens en gedachten samen voordat het verstand er wijs uit kan worden. De vraag in hoeverre onze netwerkcultuur gezien kan worden als een uitbreiding van het domein van de verbeelding - een lastige wereld van emoties en gedachten - alsook de manier waarop digitale platforms deze mentale ruimte structureren en organiseren staat tijdens deze eerste conferentiedag centraal. Hoe denken we met en via de technieken die de bedrading vormen van onze hersenen? Hoe kan techniek de waarheid dienen en hoe doorkruist de techniek de logica van een digitale economie die draait op een valuta - aandacht - die in onze hersenen zelf is gelokaliseerd?

Met: Melanie Buehler, Hannah Barton, Jennifer Chan (film), Daniel Keller, Elizabeth Orr, Özgür Kar (film), Timotheus Vermeulen.

Info & tickets

23 MAART
Warren Neidich: 'The Brain Without Organs: Psychedelic Drugs and Emancipation'

De afgelopen tijd is er duidelijk sprake van een hernieuwde belangstelling voor psychedelica, en dan met name de hallucinogene drank Ayahuasca. Die populariteit is mede te wijden aan haar rol als analoog van serotonine met een enorme helende kracht. Wat vooral opvalt is het neurotrofisch vermogen, dat bijdraagt aan de neuroplasticiteit, met name bij de behandeling van depressies en drugsverslaving. Maar de groeiende populariteit is toch vooral te danken aan het vermogen om mystieke reizen op te roepen en heeft zelfs geleid tot een complete toeristenindustrie rond het gebruik ervan. Op deze dag zullen deskundigen op het gebied van kunstgeschiedenis, sjamanisme, curatorschap, psychoanalyse en neurowetenschap zich buigen over de rol van deze middelen. Met het oog op het herstellend vermogen van het kapitalisme willen we nagaan of kunst en drugs misschien een uitweg kunnen bieden uit het raadselachtige neuro-totalitarisme dat momenteel aan de horizon verschijnt.

Met: Warren Neidich, John C. Welchman, Daniel Pinchbeck, Florencia Portocarrero, Lars Bang Larsen

Info & tickets

24 MAART 2017
André Lepecki: 'On Making Collective Heads: Performance, Choreography, Theory and the Social Body'

Deze derde dag is een bijeenkomst met kunstenaars en wetenschappers op het gebied van eigentijdse choreografie, experimentele performance, affecttheorie, queer studies, onderzoek naar neurodiversiteit en performance studies. Zij hebben ons door hun werk meer inzicht gegeven in de relaties tussen brein en lichaam, brein en kunst, en het brein in de sociaal-politieke sfeer. Elk van hen heeft een eigen sociale, theoretische of artistieke benadering die vraagtekens zet bij de heersende opvatting over de hersenen als een stevig ingepakt orgaan dat de regie voert over een onafhankelijk, beheerst en autonoom subject met handelingsvermogen, en eerder suggereert dat het brein nooit helemaal daar is waar het geacht wordt te zijn. Het brein loopt over in de ruimte en de tijd, het hoopt zich op en splitst zich - en wordt ook verenigd door andere lichamen, affecten en kwesties, zoals de hersenen en affecten van niet-menselijke species en hun unieke levenswijze - kortom: het brein moet dus altijd in een of ander collectief hoofd zitten (om te variëren op de titel van een interactief werk uit 1975 van de Braziliaanse kunstenaar Lygia Clark, Cabeça coletiva).

Met: André Lepecki, Patricia Clough, Mette Edvardsen, Leon Hilton en Anne Juren

Info & tickets

KADER

Studium Generale Rietveld Academie is een verkennend theorieprogramma voor alle afdelingen, ook toegankelijk voor publiek. Meer informatie over het programma vind u op onze website onder “theorie” en op de website http://whatishappeningtoourbrain.rietveldacademie.nl

CREDITS

Hoofdcurator: Jorinde Seijdel
Medecurator: Jort van der Laan