tentoonstelling

'Ik ben een geboren buitenlander'
23 sep 2017 - 3 jun 2018

Aspecten van migratie in de collectie van het Stedelijk Museum.

Migratie is van alle tijden en het overgrote deel van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. Door migratie veranderen identiteiten en taal, maar ook het denken over begrippen als land en “thuis”. Naast sociale, politieke en economische consequenties heeft migratie ook effect op de artistieke praktijk. Uiteenlopende aspecten van migratie zijn te vinden in de collectie van het Stedelijk Museum. De tentoonstelling Ik ben een geboren buitenlander laat diverse hoofdstukken zien uit de geschiedenis van de migratie, van de Nederlandse migranten die rond 1900 aankwamen op Ellis Island, Indisch-Nederlandse repatrianten in Kamp Budel in 1958, Surinaams-Nederlanders in de Bijlmer in 1975 tot de jonge Bosnische vluchtelinge Almerisa in een Nederlands asielzoekerscentrum midden jaren negentig en de Syrische vluchtingen in het huidige Turkije.

De tentoonstelling omvat documentaire beelden van migranten en ontheemden, maar ook fotografisch werk dat juist vraagtekens plaatst bij de beeldvorming van vluchtelingen in de media. Het onderwerp migratie raakt onder meer aan de Nederlandse koloniale historie in Suriname en Indonesië. Zo concentreert kunstenaar Wendelien van Oldenborg zich in La Javanaise op het koloniale verleden, globalisering en migratiestromen van objecten, technieken en esthetiek. In het werk van Remy Jungerman en Ed Hart spelen herinneringen aan Suriname een belangrijke rol. In de jaren zestig en zeventig verlieten kunstenaars hun geboorteland om in Amsterdam te gaan wonen en werken. Zo omvat deze tentoonstelling naast werk van bovengenoemde kunstenaars werk van onder meer Marlene Dumas (Zuid-Afrika), Rineke Dijkstra (Nederland), Miguel-Angel Cardenas (Colombia), Otobong Nkanga (Nigeria) en Ulisses Carrión (Mexico), wiens uitspraak “Ik ben een geboren buitenlander” geleend is als titel van de expositie.

Deze tentoonstelling is onderdeel van een nieuw, langlopend onderzoeksprogramma van het Stedelijk. Daarin wordt de collectie van het museum, zonder onderscheid tussen beeldende kunst en vormgeving, op een experimentele manier benaderd, geïnterpreteerd en gepresenteerd.