tentoonstelling

onder de oppervlakte - aanwinsten 2005-2006
22 dec 2006 - 18 feb 2007

Een keuze uit de aanwinsten van het Stedelijk Museum op het gebied van de beeldende kunst van de afgelopen twee jaar. Met werk in allerlei verschillende media en technieken: schilder-, beeldhouw- en tekenkunst, maar ook fotografie, film, video, theater en muziek, of combinaties hiervan.

Doorslaggevend is echter de inhoud. Vrijwel al het werk in deze tentoonstelling getuigt van een grote betrokkenheid bij de mens en de wereld van vandaag. Zij zit dicht op de huid van de tijd, duikt geregeld onder de oppervlakte.

_____________________________

Deelnemende kunstenaars
Francis Alÿs, Philip-Lorca diCorcia, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, Isa Genzken, Eberhard Havekost, Mike Kelley, William Kentridge, Aernout Mik, Thomas Ruff, Wilhelm Sasnal, Thomas Scheibitz.

Onder de twaalf kunstenaars in de tentoonstelling zijn vijf nieuwe gezichten: Francis Alÿs, Philip-Lorca diCorcia, Mike Kelley, William Kentridge en Wilhelm Sasnal. De andere zeven kunstenaars waren al met werk in de collectie vertegenwoordigd: Marlene Dumas, Rineke Dijkstra, Isa Genzken, Eberhard Havekost, Aernout Mik, Thomas Ruff en Thomas Scheibitz. Van hen wordt in enkele gevallen ook vroeger werk getoond. Hiermee wordt de continuïteit van de collectie gedemonstreerd. Tegelijk wordt zo het uitgangspunt geïllustreerd om per kunstenaar ensembles van werken te verwerven. Door van de vijf nieuwelingen in de collectie meerdere werken aan te kopen, is bovendien de basis gelegd voor nieuwe ensembles.

Voor de collectie worden scherpe keuzes gemaakt, vanuit de visie dat kunst functioneert als kritiek en als toekomstmuziek. Hoewel de contouren van de uitbreiding van de collectie in het korte tijdsbestek van twee jaar nog vaag moeten blijven, is er met deze tentoonstelling toch naar gestreefd om een aanzet te geven voor een hedendaags verhaal – zij het een hybride verhaal, zonder lineaire plattegrond. In de tentoonstelling passeren thema’s als existentie, geweld, dood, goed en kwaad, esthetiek en ethiek, kunst en politiek, media, magie en religie: kortom alle facetten van de gehele menselijke conditie.

Het tentoonstellingsparcours begint bij de politiek geladen schilderkunst van Dumas, Alÿs en Sasnal. Via de magie van het kunstenaarschap (Kentridge), het moderne leven in al zijn complexiteit (Havekost, Scheibitz, Genzken, DiCorcia) en de ogenschijnlijke onschuld van de jeugd en het landschap (Kelley, Dijkstra, Ruff) komt de beschouwer uiteindelijk terecht bij de verstikkende, zesdelige video-installatie Vacuum Room van Mik. Deze wordt gepresenteerd in een lusvormige ruimte zonder doorgang, waarmee de tentoonstelling letterlijk afgesloten wordt met een cul-de-sac.