tentoonstelling

philip mechanicus
21 okt - 4 dec 2005

Kleine tentoonstelling portretten t.g.v. nieuw boek van de onlangs overleden fotograaf en culinair journalist Philip Mechanicus.

Op 30 juli jongstleden overleed fotograaf en culinair journalist Philip Mechanicus, op 68 jarige leeftijd. Hij werd vooral bekend met zijn portretten van schrijvers maar daarnaast ook met stillevens en met foto’s van zijn geboortestad Amsterdam. Het Stedelijk wijdt nu een kleine presentatie aan zijn werk.

Mechanicus, oorspronkelijk grafisch ontwerper, vestigde zich in 1959 als zelfstandig fotograaf. Eind jaren zeventig begon hij met zijn schrijversportretten, voor het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad, onder het motto dat je beter maar beroemde mensen kon fotograferen dan onbekende. Al in 1981 was van dit werk een presentatie te zien in het museum, dat ook werk van Mechanicus in de collectie heeft.

Mechanicus liet de schrijvers overduidelijk poseren, wat in die tijd niet erg gebruikelijk was. “Je moest je in een prullenbak verstoppen en in het geheim een foto nemen van een persoon, terwijl die aardappelen zat te schillen, of in zijn neus peuterde”, zei hij eens in een interview. Mechanicus heeft bijna alle Nederlandse schrijvers op de gevoelige plaat vastgelegd.

Bij uitgeverij Voetnoot verschijnt binnenkort het boek ‘De laatste keuze uit het fotografisch woordenboek van Philip Mechanicus’, waaraan de fotograaf ook tijdens zijn lange ziekbed nog heeft gewerkt. Het boek wordt op 20 oktober in Stedelijk Museum CS ten doop gehouden. Ter gelegenheid hiervan is tevens een kleine tentoonstelling te zien van Mechanicus’ schrijversportretten en werk uit de eigen collectie.

Eind juli werd de Stichting Philip Mechanicus opgericht om blijvend bekendheid te geven aan zijn fotografisch oeuvre. Het negatievenarchief van Philip Mechanicus is ondergebracht bij het Maria Austria Instituut te Amsterdam.